Загрузить Adobe Flash Player

Статьи

Главная Новости

Элитная недвижимость

Опубликовано: 12.04.2021

Это не лакировка действительности, а способность видеть самим и показывать другим ситуацию со всех сторон. Там, где одни видят только проблемы, другие находят возможности. Практически рефрейминг может проводиться несколькими способами.

элитная недвижимость

Многие из нас являются заложниками определенных стереотипов, которые часто мешают в работе и дальнейшем развитии, на сайте элитная недвижимость. Например, мы рассматриваем дополнительную нагрузку как сокращение свободного времени; сложное обучение — как чрезмерные усилия, благодаря которым можно было бы больше заработать сейчас; сложного клиента или просто человека в общении — как очередную нервотрепку. На самом деле на все это можно и нужно смотреть по-другому.

Давайте вспомним два понятия — «разведчик» и «шпион». Со словом «разведчик» сразу ассоциируются слова «подвиг», «доблестный», «смелый» — в общем, наш. А «шпион» — подлый, гнусный, хитрый, вынюхивающий враг. Если же мы обратимся к толковому словарю, то увидим, что оба они занимаются сбором информации, часто делая это в тылу врага. Так в чем же разница? В восприятии.

Элитная недвижимость

Важно отметить, что рефрейминг не подразумевает обмана и абсурда: он должен осуществляться только в рамках соблюдения истины и адекватности картины мира человека.

Зачем усадьбе придумывать название

Название - своеобразная визитная карточка любой усадьбы или гостевого дома. Те, кто планирует всерьез заниматься сельским туризмом, начинают задуматься над названием, так как практически это является началом деятельности в качестве небольшой организации, компании, а для любой компании красивое имя – это возможность выделиться, на сайте элитная недвижимость. Вместе с названием, усадьба, гостевой дом приобретают некую особенность и будут наделены личностными чертами и уникальным характером, что будет отражено в их имени.  

В основном, о названии для усадьбы, гостевого дома задумываются, когда требуется привлечь внимание туристов, гостей и возникает необходимость его опубликования в изданиях справочного характера, а отсутствие названия создает определенные трудности при поиске. Усадьбы и дома с названиями идентифицируются и запоминаются значительно легче.  

Элитная недвижимость

У кого-то присвоение названий происходит очень легко и быстро, а некоторым на это требуется достаточно много времени, процесс затягивается и зачастую требуется помощь друзей, знакомых. Иногда случай помогает по-быстрому решить этот вопрос, а потом может оказаться, что на самом деле название вовсе не соответствует не только образу и содержанию объекта, но и вашему отношению к нему.

Вообще критериев оценки названия достаточно много, но это вовсе не значит, что название вашей усадьбы обязано их все удовлетворять.  

uk

Це не лакування дійсності, а здатність бачити самим і показувати іншим ситуацію з усіх боків. Там, де одні бачать тільки проблеми, інші знаходять можливості. Практично рефреймінг може проводитися декількома способами.

Багато з нас є заручниками певних стереотипів, які часто заважають в роботі і подальшому розвитку, на сайті елітна нерухомість. Наприклад, ми розглядаємо додаткове навантаження як скорочення вільного часу; складне навчання - як надмірні зусилля, завдяки яким можна було б більше заробити зараз; складного клієнта або просто людини в спілкуванні - як чергову нервування. Насправді на все це можна і потрібно дивитися по-іншому.

Давайте згадаємо два поняття - «розвідник» і «шпигун». Зі словом «розвідник» відразу асоціюються слова «подвиг», «доблесний», «сміливий» - в загальному, наш. А «шпигун» - підлий, мерзенний, хитрий, винюхувати ворог. Якщо ж ми звернемося до тлумачного словника, то побачимо, що обидва вони займаються збором інформації, часто роблячи це в тилу ворога. Так в чому ж різниця? У сприйнятті.

Важливо відзначити, що рефреймінг не має на увазі обману і абсурду: він повинен здійснюватися тільки в рамках дотримання істини і адекватності картини світу людини.

Навіщо садибі придумувати назву

Назва - своєрідна візитна картка будь-якої садиби або гостьового будинку. Ті, хто планує серйозно займатися сільським туризмом, починають задуматися над назвою, так як практично це є початком діяльності в якості невеликої організації, компанії, а для будь-якої компанії красиве ім'я - це можливість виділитися, на сайті елітна нерухомість. Разом з назвою, садиба, гостьовий будинок набувають якусь особливість і будуть наділені особистісними рисами і унікальним характером, що буде відображено в їх імені.

В основному, про назву для садиби, гостьового будинку замислюються, коли потрібно привернути увагу туристів, гостей і виникає необхідність його опублікування в виданнях довідкового характеру, а відсутність назви створює певні труднощі при пошуку. Садиби і вдома з назвами ідентифікуються і запам'ятовуються значно легше.

У кого-то присвоєння назв відбувається дуже легко і швидко, а деяким на це потрібно досить багато часу, процес затягується і найчастіше потрібна допомога друзів, знайомих. Іноді випадок допомагає по-швидкому вирішити це питання, а потім може виявитися, що насправді назва зовсім не відповідає не тільки образу і змісту об'єкта, але і вашому відношенню до нього.

Взагалі критеріїв оцінки назви досить багато, але це зовсім не означає, що назва вашої садиби зобов'язана їх все задовольняти.

видео элитная недвижимость | видеo элитнaя недвижимoсть
Опубликовано: 12.04.2021 | Исправлено: 12.04.2021Фариза
02.05.2021 в 01:42
Po wybuchu I wojny światowej, 31 сентября 1914 года [5] niemiecko brzmiącą nazwę zamieniono ze względów patriotycznych na jej rosyjskie tłumaczenie Piotrogród ( Петроград ). Prawie dziesięć lat póniej, 26 stycznia 1924 Piotrogród stał się Leningradem - w ten sposób uczczono pamięć Ленина, zmarłego przywódcy Rosji Radzieckiej. 6 września 1991 miastu przywrócono dawną nazwę [6] [7] .
Алтынбек Тхакер
01.05.2021 в 07:42
Назва miasta w ciągu wieków ulegała zmianie. Pierwotnie na cześć św. Piotra miasto nazywało się Сан (к) тпитербурхъ, co było wzorowane na niderlandzkiej wymowie Синт-Петербург, a wynikało z faktu, iż car Петр I w młodości przebywał przez pewien czas w Holandii. Później ustabilizowała się nazwa w obecnym odniemieckim brzmieniu.
Iva Sedelnikova
30.04.2021 в 13:42
Петербургская шутка miastem wydzielonym Federacji Rosyjskiej i stanowi jej odrębny podmiot. Jest stolicą Północno-Zachodniego Okręgu Federalnego i obwodu leningradzkiego, chociaż sam do niego nie należy.
Kulish, Чечерск
29.04.2021 в 19:42
Петербург (forma zalecana) [2], Санкт-Петербург (egzonim wariantowy) [3] ( ros. Санкт-Петербург, Sankt-Pietierburg, potocznie Петербург, Pietierburg, Пи́тер, Pitier ; dawniej Piotrogród , ros. Петроград, Ленинград, ros. Ленинград ) - miasto w Rosji, położone w delcie Newy и Zatoką Fińską. W latach 1712–1918 stolica Imperium Rosyjskiego. Powierzchnia 1439 км², liczba ludności 5 388 759 [4] .
Владислава Ховренко
29.04.2021 в 01:42
* по количеству въездов иностранных граждан на территорию Российской Федерации, за исключением стран СНГ
Казы Мешутин, Димитровград (Россия)
28.04.2021 в 07:42
Статистика по туристическому потоку из США и Канады также свидетельствует о повышенном интересе к России. В прошлом году количество туристов из США увеличилось на 18%, а количество канадцев - на 26%. Менее впечатляющий рост зафиксирован среди стран Западной Европы. По сравнению с 2016 годом количество посетителей из Германии увеличилось на 2,4% в 2017 году, количество французских туристов увеличилось на 4,6%, а туристический поток из Великобритании остался на том же уровне.
Levon Muraki (Россия)
27.04.2021 в 13:42
В последнее время резко возрос интерес к России среди китайских туристов. По данным российских пограничных служб, количество китайских граждан, посещающих Россию, увеличилось на 38% за последние восемь лет и достигло 1,78 миллиона в 2017 году. Неуклонный рост туризма наблюдается и среди южнокорейцев. За последние четыре года благодаря соглашению о безвизовых поездках, заключенному обеими странами, количество южнокорейских туристов увеличилось более чем на 50% - со 135 тысяч. в 2014 г. до 276 тыс. в 2017 году

Все комментарии

Новости

Ипотека на коммерческую недвижимость
Коммерческая недвижимость, представляющая собой нежилые помещения, предназначенные для ведения бизнеса во всех многообразных своих проявлениях, от складирования до торговли или производства, при грамотном

Квартиры в новостройках Сочи
Если у вас ограничены средства, но хочется квартиру побольше и поновее – специалисты рекомендуют покупать квартиру в строящемся доме. Цена за квадратный метр обычно ниже минимум на 20% аналогичной

Марьино
1-комнатная квартира
5,190,000
г. Дзержинский
2-комнатная квартира
10,000,000

Новостройки в Москве и Подмосковье

Новогиреево
г. Балашиха, 16 мкр. им. Ю.А. Гагарина
3,663,900 - 7,458,900

Теплый Стан
п. Мосрентген, Центральная площадь
4,799,000 - 5,311,280

Новогиреево
г. Балашиха, 16 мкр. им. Ю.А. Гагарина
3,000,000

Новогиреево
г. Балашиха, 16 мкр. им. Ю.А. Гагарина
2,750,000 - 3,975,300

ст. Сергиев Посад
г. Сергиев Посад, ул. Пограничная
0

Юго-Западная
г. Москва, Солнцевский проспект, д. 6
18,000,000

Выхино
г. Люберцы, ул. Митрофанова, д.53
5,700,000

Загрузить Adobe Flash Player
реализация квартир подрядчиков | срочный выкуп квартир подрядчиков | организация мини-офиса на объекте | регистрация дду по 214-фз | составление договоров | оформление сделок
покупка квартиры | продажа квартиры | обмен квартиры | срочный выкуп квартир | юридические консультации
rss